ویتامین هایی که برای رشد و تقویت موها مفید و موثرند

ویتامین هایی که برای رشد و تقویت موها مناسب هستند شامل ویتامین های زیر می باشند :

  1. B کمپلکس
  2. ویتامین E
  3. ویتامین c
  4. ریتنول (ویتامین A)